Perunkirjoitus - Pesänselvitys - Perinnönjako - Verosuunnittelu

Ovatko perinnönjakoon liittyvät asiat nyt ajankohtaisia? Vai kaipaatko ammattilaisen apua pesänselvityksen hoitamiseen?

Voit näissä tilanteissa ottaa minuun yhteyttä. Perinnönjako on erikoisalaani ja hoidan vuosittain erittäin monia perinnönjakoon liittyviä toimeksiantoja. Muistathan, että toimistoni sijaitsee helppojen kulkuyhteyksien varrella Pirkkalan keskustassa.

Myös konsultointiapua

Kauttani voit tilata seuraavia palveluja:
  • laadin perukirjat
  • hoidan pesänselvitykset (kuolinpesä saatetaan jakokuntoon)
  • laadin perinnönjakosopimukset ja tarvittaessa hoidan sovittelun riitatilanteissa
  • selvitän toimenpiteisiin liittyvät veroseuraamukset (myyntivoittoverojen selvittäminen ja minimoiminen, myyntien oikea ajoitus)
  • laadin jäämistöositukset
Muistathan, että voit pyytää minulta myös konsultointiapua. Saat tietoa mm. siitä, miksi perukirja yksin ei riitä, miksi perinnönjako kannattaa laittaa paperille ja miten voit hyötyä verosuunnittelusta.