UA-5269879-29

Edunvalvontavaltuutus - Edunvalvontavaltakirja


Edunvalvontavaltakirja on tärkeää laatia ajoissa, jotta
  • Voit itse päättää kuka asioitasi hoitaa tilanteessa, jossa et itse enää siihen kykene
  • Voit itse antaa ohjeita, kuinka asioitasi hoidetaanVoit vähentää merkittävästi asioittesi hoitamiseen liittyvää byrokratiaa sekä työmäärää
  • Voit määrätä valtuutetulle haluamasi varahenkilön tai toissijaisen henkilön
  • Voit antaa ohjeita kuinka valtuutetun työ korvataan

Edunvalvontavaltuutus on valtuutus, jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.


Edunvalvontavaltuutuksen edustus perustuu valtuuttajan omaan tahdonilmaisuun ja valtuuttajan tekemään edunvalvontavaltakirjaan. Valtuutttaja määrittelee itse valtakirjassa kuka hänen asioitaaan tulee hoitamaan sairastapauksen tai muun vastaavan tapauksen sattuessa.


Eduntavalvontavaltakirjan laissa määriteltyjen muotovaatimusten noudattaminen on erittäin tärkeää valtakirjan pätevyyden kannalta.


Edunvalvontavaltakirjan voimaantulemiseksi on maistraatin ensin vahvistettava se. Valtuutetun tulee hakea maistraatin vahvistusta valtakirjalle silloin, kun valtuuttajan terveydentila on heikentynyt huomattavassa määrin. Maistraatti edellyttää lääkärintodistuksen esittämistä valtuuttajan terveydentilan selvittämiseksi. Edunvalvontavaltakirjaa voidaan tarvittaessa muuttaa.

Edunvalvontavaltakirja kannattaa aina tehdä ajoissa, koska terveydentilan muutoksia ei voida aina ennakoida.